O Nama

Privredno društvo "NOVOHEM" D.O.O. ŠABAC je osnovano u mesecu martu 2000. godine kao višepersonalno društvo sa ograničenom odgovornošću, sa osnovnim ciljem da se bavi proizvodnjom strateških hemijskih proizvoda koji su nezamenljive komponente u pojedinim industrijskim granama, poput industrije za proizvodnju deterdženata, industrije za proizvodnju boja, metaloprerađivacku industriju i u drugim industrijskim granama u kojima antipenušavci i silikonske emulzije imaju široku primenu...nastavak